top of page

notvertie mirkļi

tas maģiskais brīdis, kad liekas, ka laiks ir apstājies...

bottom of page